راهنمای گام به گام برای ایجاد رزومه شخصی خود با VP InfoART، از جمله استفاده از محفظه های چیدمان، ساخت در آثار هنری، موارد انفورگرافیک. رزومه خود را برجسته کنید و کارفرمای خود را تحت تاثیر قرار دهید.

آموزش ایجاد رزومه با استفاده از VP InfoART:
00:28 تعریف طرح رزومه
01:15 آپلود عکس خود در رزومه
01:22 با استفاده از بلوک متن از پیش تعریف شده
01:33 افزودن آثار هنری داخلی به رزومه
02:58 اطلاعات خود را با infoart ارائه کنید ویجت ها
04:50 خروجی رزومه به PDF

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ایجاد رزومه ای که برای شما جالب تر است، روی پیوندهای بالا کلیک کنید!

شما می توانید با کلیک کردن بر روی پیوند زیر در اطراف VP InfoART بازی کنید، ثبت نام لازم نیست!
https://online.visual-paradigm.com/drive/#infoart:proj=0&new=اینفوگرافیک