آیا بازاریابی ایمیلی هنوز منطقی است؟

آیا بازاریابی ایمیلی هنوز منطقی است؟

Qu'est-ce que le marketing par e-mail ? Le marketing EDM (Electronic Direct Mail) est aussi appelé : Email marketing, e-mail marketing. Il s'agit d'un outil marketing utilisé pour promouvoir les ventes en envoyant des e-mails EDM à des clients cibles, en établissant des canaux de communication avec eux et en leur transmettant directement les informations pertinentes. MODIFIER CETTE ILLUSTRATION DE MARKETING PAR E-MAIL Le marketing par e-mail comporte trois éléments de base : autorisation de l'utilisateur, e-mail, et la valeur du message à l'utilisateur. Si l'un de ces trois éléments manque, on ne peut pas parler…continue reading →
سفر مشتری چیست؟

سفر مشتری چیست؟

داستان ها دنیای ما را تعریف می کنند. از دیواره‌های غار گرفته تا افسانه‌های اطراف آتش، آنها از زمانی که ارتباط برقرار کردیم با ما بودند. آنها تکامل می یابند، اما برای یک هدف: سرگرمی، به اشتراک گذاشتن تجربیات یکسان، آموزش و پیروی از سنت ها. این الگو را ویرایش کنید چرا سفر مشتری را مطالعه کنیم؟ بسیاری از سازمان ها بر جمع آوری داده های کاربران متمرکز هستند. با این حال، داده ها اغلب نمی توانند ناامیدی و تجربه کاربر را به وضوح منتقل کنند، اما داستان ها می توانند این مشکل را حل کنند. داستان…continue reading →