داستان ها دنیای ما را تعریف می کنند. از دیواره‌های غار گرفته تا افسانه‌های اطراف آتش، آنها از زمانی که ارتباط برقرار کردیم با ما بودند. آنها تکامل می یابند، اما برای یک هدف: سرگرمی، به اشتراک گذاشتن تجربیات یکسان، آموزش و پیروی از سنت ها.

What is a Customer Journey

چرا سفر مشتری را مطالعه کنیم؟

بسیاری از سازمان ها بر جمع آوری داده های کاربران متمرکز هستند. با این حال، داده ها اغلب نمی توانند ناامیدی و تجربه کاربر را به وضوح منتقل کنند، اما داستان ها می توانند این مشکل را حل کنند. داستان سرایی نه تنها ابزاری برای تعامل با کاربران است، بلکه راهی موثر برای سازمان ها برای شناخت بهتر کاربران خود است. یکی از بهترین ابزارهای داستان سرایی در تجارت، برنامه سفر مشتری است.

What is a Customer Journey

نقشه سفر مشتری چیست؟

نقشه سفر مشتری (همچنین به عنوان نقشه تجربه مشتری شناخته می شود) داستان تجربه کاربر را بیان می کند: از تماس اولیه، تشکیل قرارداد تا یک مشارکت طولانی مدت. می تواند بر بخش های خاصی از داستان تمرکز کند یا تصویر کاملی از تجربه کامل ارائه دهد.

نقشه تجربه مشتری همیشه رفتار تعامل کلیدی کاربران و سازمان ها را شناسایی می کند. احساسات، انگیزه ها و مشکلات کاربر را با هر نقطه تماس مرتبط با سازمان بیان می کند.

  • اغلب به ما در مورد درک انگیزه قوی تر کاربر می گوید.
  • آنها می خواهند به چه چیزی برسند؟ انتظارات آنها از سازمان چیست؟

نقشه های سفر مشتری به اشکال مختلف هستند، اما معمولاً نوعی نقشه اطلاعاتی را نشان می دهند. هدف، صرف نظر از شکل، یکسان است: آگاه کردن سازمان ها از کاربران خود.

What is a Customer Journey light bulb

What is a Customer Journey sample

What is a Customer Journey sample 3

What is a Customer Journey sample 2

What is a Customer Journey sample 4