ببینید چگونه می توانید طرح خود را به عنوان یک تصویر (به عنوان مثال PNG) در InfoART ذخیره کنید.

اینفوگرافیک‌ها، آگهی‌ها و تصاویر بازاریابی حرفه‌ای را در عرض چند دقیقه، بدون تجربه طراحی ایجاد کنید!

وب سایت رسمی InfoART:
https://online.visual-paradigm.com/infoart/

شروع به ایجاد اولین طرح خود کنید:
شروع به ویرایش کنید