چیدمان همیشه یک عامل مهم در طراحی اثر هنری است. با کنترل طرح‌بندی Visual Paradigm InfoART، می‌توانید طرح‌بندی اثر هنری خود را مشخص کنید و سپس در عناصر طراحی خود قرار دهید. اندازه عناصر به طور خودکار با توجه به تغییر در طرح شما در طول فرآیند طراحی تنظیم می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد VP InfoART
https://online.visual-paradigm.com/infoart/

آن را امتحان کنید و ببینید چگونه کنترل چیدمان در طراحی آثار هنری به
شروع ویرایش رایگان کمک می کند

حساب VP InfoART رایگان خود را دریافت کنید و شروع به ایجاد آثار هنری خود کنید!
به صورت رایگان شروع کنید