شاخص توده بدنی (BMI) اندازه گیری چربی بدن بر اساس قد و وزن است. این بیشتر یک شاخص است تا یک محاسبه دقیق از کل چربی بدن یک انسان.

BMI را می توان با استفاده از یک فرمول ریاضی تعیین کرد. همچنین می توان آن را با استفاده از جداول اندازه گیری کرد که در آن می توان قد را با وزن برای اندازه گیری BMI مقایسه کرد. یک BMI نرمال امتیازی است که بین 18.5 تا 24.9 قرار دارد. این نشان می دهد که یک فرد در محدوده وزن طبیعی برای قد خود قرار دارد.

برای افراد خاص، تغییرات رژیم غذایی به تنهایی می تواند منجر به کاهش وزن کافی شود. برخی از پزشکان ممکن است پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و به تدریج فعال تر شدن از نظر بدنی را به عنوان بخشی از هر برنامه درمانی چاقی توصیه کنند. آنها ممکن است مکمل عادات جدید با دارو را توصیه کنند.

حال بیایید تمام این نکات مهم سبک زندگی سالم را در یک نمایش اینفوگرافیک زیبا در 10 مرحله شرح دهیم.