توانایی جذب و همچنین درک دقیق پیام ها در طول یک فرآیند ارتباطی به عنوان گوش دادن شناخته می شود. ارتباط تنها زمانی می تواند برقرار شود که شنونده به طور کامل و فعال پیام را می شنود و نگه می دارد. اگر کسی توانایی گوش دادن مؤثر را نداشته باشد، پیام به راحتی می تواند اشتباه تفسیر شود، فرآیند ارتباط از بین می رود و فرستنده احساس ناامیدی می کند.

گوش دادن در مقابل شنیدن

شنوایی صرفاً عمل حس کردن صدا از طریق گوش است. اگر اختلال شنوایی نداشته باشید، شنوایی به طور طبیعی می تواند اتفاق بیفتد. با این حال، گوش دادن چیزی است که شما آگاهانه انتخاب می کنید. گوش دادن به آهنگ نیاز به تمرکز دارد تا مغز شما بتواند معنی کلمات و جملات را پردازش کند.

چرا گوش دادن مهم است؟

گوش دادن به قدری حیاتی است که بسیاری از کارفرمایان برتر مهارت های شنیداری را برای یادگیری ارائه می دهند. وقتی متوجه شوید که مهارت‌های شنیداری مؤثر می‌تواند منجر به وفاداری بیشتر مشتری، شکست کمتر، بهره‌وری بیشتر و همچنین تبادل اطلاعات بیشتر و در نتیجه کار خلاقانه‌تر شود، تعجب‌آور نیست.

در اینجا چند نکته ارائه شده است

  • رو به بلندگو قرار بگیرید و چشم خود را در تماس نگه دارید.
  • توجه کنید، اما آرام باشید.
  • به کلمات گوش دهید و تصور کنید گوینده می خواهد چه بگوید.
  • روشن فکر بودن. مزاحم نشوید یا به اجرای “راه حل” خود ادامه دهید
  • سعی کنید آنچه را که گوینده احساس می کند احساس کنید.
  • منتظر بمانید تا گوینده مکث کند تا سؤالات روشنگری را مطرح کند.

Infographic template: 10 Steps To Effective Listening Infographic (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)