ذن هم یک فعالیت منظم است که در آن می توانیم لذت زندگی را درک کنیم، ماهیت واقعی خود را لحظه به لحظه آشکار می کند و هر کاری را که انجام می دهیم. این یک نظام دینی نیست که فرد به آن گرویده باشد. بدون دگم و ایدئولوژی! ذن ادراک واقعی چیزی است که ممکن است آن را حقیقت قطعی یا مطلق بنامیم. ذن اغلب شامل تمرین مراقبه است – راهی برای درک ماهیت غیر دوگانه، پر جنب و جوش، ظریف و به هم پیوسته همه زندگی.

آیا به مفهوم سبک زندگی ذن علاقه دارید، اما نمی توانید تصور کنید انجام آن چقدر سخت است؟ در اینجا نحوه پذیرفتن یک سبک زندگی است که رفاه را افزایش می دهد اما مستلزم چیزی بیش از حد شدید نیست.

  • روز را زود و با عشق شروع کنید
  • بینش ها را یادداشت کنید
  • یک دفتر خاطرات سپاسگزاری داشته باشید
  • ذهن آگاهی را تمرین کنید
  • استرس را در محیط و محیطی آرام کاهش دهید
  • سبزیجات بیشتری بخورید
  • بیشتر گوش کن کمتر حرف بزن
  • با صدای درونی خود صلح کنید
  • ببخش
  • انرژی خوب مصرف کنید