هزاران سال است که سویا بخشی از رژیم غذایی سنتی آسیایی بوده است. اما حدود 60 سال است که فقط به عنوان یک میان وعده رایج در سفره های غربی ظاهر می شود. اما در حال حاضر بسیاری از محصولات سویا در سوپرمارکت های بزرگ و کوچک در شرق و غرب فروخته می شود، مانند شیر سویا، سویا برگر و سایر محصولات گیاهی، جایگزینی گوشت گاو با سس سویا، و البته انواع محصولات معمولی سویا مانند به عنوان توفو، کنجاله سویا، شیر سویا، میسو و سس سویا.

در اینجا برخی از مزایای عمده سویا آورده شده است:

  • تقویت  عملکرد ایمنی انسان: سویا سرشار از پروتئین است و حاوی انواع اسیدهای آمینه ضروری است که می تواند ایمنی انسان را بهبود بخشد.
  • پیشگیری  از اسکلروز عروقی: لسیتین موجود در سویا می تواند کلسترول متصل به دیواره عروق را حذف کند، از اسکلروز عروقی جلوگیری کند، از بیماری های قلبی عروقی جلوگیری کند، از قلب محافظت کند. همچنین از تجمع بیش از حد چربی کبد جلوگیری می کند، بنابراین به طور موثر از کبد چرب ناشی از چاقی جلوگیری می کند.
  • بحث : فیبرهای محلول موجود در سویا می توانند آن را در دسترس قرار دهند و سطح کلسترول را کاهش دهند.
  • درمان  کم خونی ناشی از فقر آهن: میزان آهن موجود در سویا نه تنها زیاد است، بلکه به راحتی توسط بدن انسان جذب می شود.
  • کاهش  قند و چربی خون: سویا حاوی ماده ای است که تریپسین را مهار می کند که اثر درمانی بر دیابت دارد. ساپونین های موجود در سویا اثر قابل توجهی در کاهش چربی خون و مهار افزایش وزن دارند.

5 Health Benefits of Soybeans Infographic