تفکر طراحی چیست؟ چرا هنوز در سال 2020 اینقدر مهم است؟

تفکر طراحی دارای یک هسته مردم گرا است. این سازمان ها را تشویق می کند تا بر افرادی که برای آنها ایجاد می کنند تمرکز کنند، که منجر به محصولات، خدمات و فرآیندهای داخلی بهتر می شود.

با استفاده از تفکر طراحی، به جای تکیه انحصاری بر شواهد گذشته، بر اساس آنچه که مصرف کنندگان بالقوه واقعاً می خواهند، تصمیم می گیریم. بنابراین، هنگامی که برای ایجاد یک راه حل برای یک نیاز تجاری می نشینید، همیشه اولین سوال باید این باشد که نیاز انسان در پشت آن چیست؟

این اینفوگرافیک بر روی مدل تفکر طراحی پنج مرحله ای ارائه شده توسط Hasso-Plattner تمرکز دارد که به شرح زیر ذکر شده است:

  • همدلی کن،
  • تعریف (مشکل)،
  • ایده پردازی،
  • نمونه اولیه،
  • و تست کنید.