Pool و Lane نشان دهنده شرکت کنندگان در یک مدل فرآیند کسب و کار است. هنگام ترسیم نمودار، ممکن است لازم باشد خط را به استخر اضافه کنیم. بیایید نحوه انجام آن را در مقاله زیر ببینیم.

چگونه یک خط به استخر BPMN اضافه کنیم

در نمودار فرآیند کسب و کار، ابتدا می توانیم یک استخر را در نمودار خود اضافه کنیم.

ابزار lane را در پانل نمودار انتخاب کنید، سپس روی pool در ویرایشگر کلیک کنید.
ما می توانیم ببینیم که یک خط در داخل استخر ایجاد می شود.

یک خط به یک استخر BPMN اضافه کنید

در صورتی که بخواهیم بیش از یک خط ایجاد کنیم، می‌توانیم مراحل بالا را برای ایجاد خطوط بیشتر در یک استخر تکرار کنیم.