اگر آثار طراحی شما در لایه های مختلف سازماندهی شده اند، می توانید سعی کنید لایه را قفل کنید تا از تغییرات ناخواسته جلوگیری کنید.

برای جلوگیری از تغییرات لایه ها را قفل کنید

قفل کردن یک لایه به این معنی است که نمی توانید هیچ تغییری در آن ایجاد کنید – نمی توانید اشکال و رابط های قرار داده شده در آن لایه را اضافه، جابجا، ویرایش، رنگ آمیزی یا حذف کنید.

  1. هنگام ویرایش طرح خود، می توانید به View, Layers بروید تا پنجره لایه ظاهر شود. یا می توانید Ctrl+Shift+L / Cmd+Shift+L را برای نمایش یا پنهان کردن پنجره لایه ها فشار دهید.

  2. در پنجره لایه ها، روی نماد قفل در سمت چپ نام لایه ای که می خواهید قفل شود کلیک کنید.

    با قفل کردن یک لایه از تغییرات تصادفی جلوگیری کنید

نکات: می‌توانید یک لایه را قفل کنید تا از تغییرات ناخواسته جلوگیری کنید، یا آن را برای ویرایش باز کنید.

ببینید یک عنصر متعلق به کدام لایه است

یک عنصر یا یک گروه از عناصر را انتخاب کنید. نقطه کوچک در لایه نشان می دهد که عنصر انتخابی فعلی شما در این لایه است.

نکات: وقتی چندین شکل را انتخاب می‌کنید، این کار نمی‌کند، زیرا ممکن است در چندین لایه باشند.