آموزش یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هایی است که یک ملت در آینده انجام خواهد داد. این یک محرک مهم برای تحول، توسعه سلامت و معیشت، ارتقای انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی بلندمدت است. جوامعی که نرخ فارغ التحصیلی و سطح تحصیلات بالاتری دارند، باثبات هستند، نرخ های رفاه اقتصادی بالاتر، نرخ کمتر جرم و جنایت و سطوح بالاتر برابری دارند.

فرصت های شغلی بیشتر

به ویژه در زمان بی ثباتی اقتصادی، یافتن شغل آسان نیست. شما همچنین باید با صدها نامزد شغلی دیگر رقابت کنید. تحصیلات عالی افراد را قادر می سازد تا در رشته های خاصی تخصص داشته باشند و از این طریق فرصت های کسب درآمد بسیار متنوعی را باز می کنند.

مبارزه با فقر

بسیاری از کودکانی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، به آموزش ابتدایی دسترسی ندارند و فقدان آموزش دلیل اصلی فقر است. مطالعات نشان می دهد، کشورهایی با نرخ باسوادی بالا درآمد سرانه بالایی را برای مردم فراهم می کنند. در مقایسه، کشورهای در حال توسعه که درصد قابل توجهی از ساکنان آن زیر خط فقر زندگی می کنند، تمایل به نرخ بالایی از بی سوادی دارند.

Benefits of Education

بسیاری از این مزیت های آموزشی به هم مرتبط هستند زیرا به طور جمعی محیط زندگی فرد را بهبود می بخشند. متأسفانه، کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که با وجود همه مزایای تحصیل، فرصت های آموزشی محدود است. به دلیل کمبود بودجه و مدارس مجاور، بسیاری از کودکان فرصت تحصیل را از دست دادند. عدم دریافت آموزش می تواند منجر به مشکلات جدی تری مانند گرسنگی، بی عدالتی و حتی سوء استفاده و جنایت شود.