سرطان پستان سرطان شماره یک زنان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. با توجه به افزایش امید به زندگی، شهرنشینی و پذیرش سبک زندگی غربی، بروز سرطان سینه در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. اگرچه می‌توان برخی از خطرات را از طریق پیشگیری کاهش داد، اما این استراتژی‌ها نمی‌توانند اکثر سرطان‌های سینه را که در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​ایجاد می‌شوند، از بین ببرد، زیرا این کشورها پیشرفته تشخیص داده می‌شوند. بنابراین، تشخیص زودهنگام برای بهبود میزان بقای سرطان پستان هنوز سنگ بنای کنترل سرطان پستان است.

10 عامل اصلی خطر سرطان سینه

  • زن بودن
  • سن – سرطان سینه با افزایش سن افزایش می یابد (55 و بالاتر)
  • سابقه خانوادگی – اگر یک زن درجه یک (خواهر، مادر، دختر) مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده شده باشد، شانس شما دو برابر می شود.
  • ژنتیک – مشخص است که تقریباً 5 تا 10 درصد سرطان‌های سینه ارثی هستند.
  • تابش به قفسه سینه یا صورت قبل از 30 سالگی
  • برخی تغییرات سینه
  • اضافه وزن داشتن
  • سیگار کشیدن
  • فقدان ورزش
  • نوشیدن الکل