انسان ها با مصرف سوخت های فسیلی، کاهش جنگل های بارانی و پرورش حیوانات، به سرعت بر جو و دمای زمین تأثیر می گذارند.

گرمایش جهانی و اثرات تغییرات آب و هوا

برخی از گازهای موجود در جو زمین کمی مانند شیشه در گلخانه عمل می کنند و گرمای خورشید را جذب می کنند و از فرار آن به فضا جلوگیری می کنند. بسیاری از این گازها به طور طبیعی وجود دارند، اما فعالیت انسان باعث افزایش غلظت برخی از این گازها در جو می شود، به ویژه:

 • دی اکسید کربن (CO2)
 • متان
 • اکسید نیتروژن.
 • گاز فلوئوردار

آیا کمک عمومی می تواند از تغییرات آب و هوایی جلوگیری کند؟

بسیاری از رهبران جهان هر ساله در کنفرانس های مختلفی در مورد تغییرات آب و هوا شرکت می کنند. این امر باعث می شود مردم اهمیت مسائل آب و هوایی را درک کنند، اما اجتناب ناپذیر است که تغییر اقلیم به عنوان یک مشکل “بالا” در نظر گرفته شود که تنها توسط رهبران ملی و منطقه ای قابل حل است. اما واقعیت این است که مردم نیز می توانند در مبارزه با تغییرات آب و هوایی در زندگی روزمره خود کمک کنند. آنها کمتر رانندگی می کنند و از تهویه مطبوع کمتری استفاده می کنند که همه اینها به کاهش گرمایش جهانی کمک می کند. در اینجا چند پیشنهاد برای کمک به جلوگیری از گرمایش جهانی وجود دارد:

 • لامپ ها را به LED تغییر دهید
 • صرفه جویی در مصرف آب
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید
 • استفاده مجدد و بازیافت
 • برای صرفه جویی در مصرف برق، عایق بهتری بسازید
 • از کاغذ کمتر استفاده کنید، در چوب صرفه جویی کنید
 • در باغچه درخت بکارید
 • کمتر گوشت بخورید
 • ضایعات مواد غذایی را کاهش دهید
 • مصرف آب بطری را کاهش دهید
 • پیاده روی را شروع کنید، کمتر رانندگی کنید و بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید
 • موتورت رو خاموش کن
 • دوچرخه سواری کنید یا کارپول را شروع کنید
Climate Change Prevention Infographic