مهارت های ارتباطی در زندگی شما بسیار مهم است. از جاه طلبی های حرفه ای گرفته تا اهداف شخصی، مهارت های ارتباطی نقش مهمی در هر دو ایفا می کنند. با این حال، نمی توان به طور کامل بر اهمیت آن تأکید کرد.

ارتباطات خوب یک دارایی مهم برای موفقیت و روابط کاری خوب در تمام سطوح شرکت است. کارمندانی که کانال‌های ارتباطی واضحی را ارائه می‌کنند، به سرعت در بین همکاران خود اعتماد ایجاد می‌کنند و در نتیجه بهره‌وری، بازده و روحیه کلی را افزایش می‌دهند. در مصاحبه های شغلی، این مهارت اغلب فرد را از رقبا متمایز می کند.

مهارت‌های ارتباطی می‌تواند به ما کمک کند تا افراد و موقعیت‌هایی را که هر روز اتفاق می‌افتند بهتر درک کنیم و همچنین به ما کمک می‌کند از تعارض، سازش و تصمیم‌گیری بهتر جلوگیری کنیم. در اینجا پنج راه وجود دارد که می توانید مهارت های ارتباطی خود را تقویت کنید.

  • مهارت های گوش دادن – گفتگوی پاک با گوش دادن دقیق شروع می شود. به جای فرمول بندی پاسخ خود، در واقع به آنچه طرف مقابل فکر می کند گوش دهید.
  • به جای مرد دیگری باشید – اینکه بتوانید احساسات اطرافیانتان را درک کنید بخش مهمی از ارتباط موثر است.
  • ارتباط غیرکلامی و زبان بدن – حالات چهره، حرکات، حالت و لحن صدای شما ابزارهای ارتباطی قدرتمندی هستند.
  • مخاطب را در بحث درگیر کنید – از گروه سوال بپرسید، به افراد اجازه دهید نظرات خود را به اشتراک بگذارند.
  • درخواست پیشنهادات و ارائه بازخورد سازنده

Communication Skills Infographic