یادگیری مستمر نیروی محرکه ای است که ما را به سوی یک زندگی کامل و کامل راهنمایی می کند. این درهای جدیدی را باز می کند، فرصت های هیجان انگیزی ایجاد می کند و به ما کمک می کند تا مشکلاتی را که با آن روبرو هستیم حل کنیم. همچنین اعتماد به نفس ما را تقویت می کند و به ما در زندگی معنا می بخشد.

آلبرت انیشتین “وقتی یادگیری را متوقف کردید، شروع به مردن می کنید.”

بسیاری از مردم فکر می کنند که یادگیری یک کار ضروری است، نه فرصتی برای لذت بردن یا یادگیری. در واقع، برای یادگیری نحوه یادگیری هوشمندانه‌تر، مهمترین چیز حفظ نگرش صحیح و انگیزه خوب است.

ممکن است بگویید من نمی‌توانم خودم را مجبور کنم که نگرش درست را حفظ کنم. در این مرحله باید از یادگیری اجتناب کنید. حتی اگر خود را مجبور به یادگیری کنید، نتایج خوبی نخواهند داشت، زیرا انگیزه خوب مبنای یادگیری موثر است. بنابراین چگونه می توانیم انگیزه ای برای تبدیل شدن به یادگیرندگان باهوش تر و فعال تر ایجاد کنیم؟

در اینجا چند پیشنهاد وجود دارد:

  • وقتی معلم در حال صحبت است، توجه کنید و از حواس پرتی خودداری کنید. گوش دادن فعال را تمرین کنید. بر آنچه دیگران می گویند تمرکز کنید و با کلمات خود یادداشت برداری کنید.
  • برنامه ریزی کنید و طیف وسیعی از شایستگی ها و مهارت ها را به دست آورید که می توانید از آنها برای کسب درآمد، بهبود زندگی و کمک به جامعه استفاده کنید.
  • خود را غنی کنید و عزت نفس و اعتماد به نفس را در خود ایجاد کنید
  • بهبود زندگی شما یک چرخه مثبت است که سرعت برنامه یادگیری مادام العمر شما را تشویق می کند
  • دانش خود را افزایش دهید، افق های خود را گسترش دهید و ارزش های خود را توسعه دهید
  • ذهن خود را آموزش دهید، پشتکار و صبر خود را افزایش دهید و علاقه خود را توسعه دهید