صبحانه متابولیسم شما را شروع می کند و همچنین به شما انگیزه لازم برای انجام کارها را می دهد. یک صبحانه خوب شما را در محل کار یا مدرسه متمرکز و پرانرژی نگه می دارد. اینها تنها چند دلیل هستند که چرا مهم ترین وعده غذایی در روز است. ببینید مردم در مورد اهمیت یک صبحانه خوب در صبح چه می گویند:

“مواقعی وجود دارد که صبحانه تنها چیزی است که ارزش بیدار شدن را دارد.”

و مردم پیشنهاد کردند که برای سلامتی شما مفید است اگر:

“صبحانه را مانند یک پادشاه، ناهار را مانند یک شاهزاده، و شام را مانند یک فقیر بخورید.”

چند واقعیت جالب در مورد صبحانه

فقط در قرن هفدهم صبحانه استاندارد برای همه طبقات اجتماعی شد.

مک دونالد در سال 1973 Egg McMuffin را ایجاد کرد.

اولین غلات صبحانه جهان در سال 1863 ساخته شد و برای جویدن نیاز به خیساندن یک شبه داشت.

تحقیقات نشان می دهد که مهم ترین وعده غذایی در روز صبحانه است. اما در ایالات متحده صبحانه بیشترین وعده غذایی است که حذف می شود. حدود 58 درصد از آمریکایی ها هر روز صبحانه نمی خورند.

این کلمه در زبان انگلیسی به شکستن روزه شب قبل اشاره دارد.