ارتباط موثر برای همه جنبه های زندگی ضروری است. مهارت های ارتباطی بر روابط در خانه، با کودکان، با دوستان و محل کار تأثیر می گذارد. همانطور که ارتباطات مؤثر تقریباً همیشه در خانواده های قوی و سالم یافت می شود، روابط ناسالم نیز اغلب ارتباطات ضعیفی دارند.

مهارت های ارتباطی شامل صحبت کردن، گوش دادن و ارتباط غیرکلامی است.

مهارت صحبت کردن

ارتباطات خوب به ایجاد روابط در زمان های خوب و بهبود آنها در زمان های بد کمک می کند. برقراری ارتباط در خانواده بسیار مهم است و به اعضای خانواده کمک می کند تا نیازها، انتظارات و افکار خود را با یکدیگر در میان بگذارند. آنها باید نظرات و احساسات خود را به شیوه ای ساده و سرراست بیان کنند. این امر به ویژه هنگام تلاش برای رسیدگی به تعارضاتی که در اعضای خانواده رخ می دهد بسیار مهم است.

مهارت شنوایی

گوش دادن به آنچه مردم می گویند بخش مهمی از ارتباط خوب است. شنونده فعال بودن به این معناست که بهترین کار را برای در نظر گرفتن دیدگاه طرف مقابل انجام دهید. اگر به صحبت های همسر یا فرزند خود گوش می دهید، مهم است که به سیگنال های کلامی و غیرکلامی آنها توجه دقیق داشته باشید. ما می توانیم فضایی آرام فراهم کنیم که اعضای خانواده را تشویق کند تا نظرات و احساسات خود را آزادانه به اشتراک بگذارند.

مهارت ارتباط غیرکلامی

همسر یا فرزند شما ممکن است به صورت شفاهی چیزی بگوید، اما حرکات صورت یا زبان بدن آنها ممکن است چیزی کاملاً متفاوت به شما بگوید. در چنین شرایطی، مهم است که بدانیم شخص واقعاً چه احساسی دارد.

به طور کلی، اعضای خانواده نیاز به تمرین ارتباطات مثبت دارند که شامل پنج جنبه زیر برای ارتباط خوب خانوادگی است:

  • احترام،
  • باز کن،
  • صادقانه،
  • مستقیم و
  • نوع.

Family Communication Infographic