ویرایش آنلاین Visual Paradigm می تواند به شما کمک کند بدون زحمت تصاویر عکس را ایجاد، بهبود و ویرایش کنید. می توانید با استفاده از ابزار ویژگی ها سعی کنید عکس را به صورت افقی یا عمودی برگردانید.

می‌توانید با انتخاب یک عکس در طرح خود و فشار دادن دکمه چرخش افقی یا چرخاندن عمودی در نوار ابزار زمینه، عکسی را در طرح خود برگردانید.

عکس را به صورت افقی یا عمودی برگردانید

توجه: هنگامی که از یک قاب در عکس استفاده می کنید، این ویژگی بر چرخش قاب به صورت افقی یا عمودی تأثیر نمی گذارد، می توانید تصاویر عکس را به راحتی ویرایش کنید.