بسیاری از افراد به طور سنتی معتقد بودند که جنسیت آنها مرد یا زن است. این هویت ها معمولاً با جنسیت یک فرد در بدو تولد مرتبط است. با این حال، همیشه افراد خاصی وجود داشته اند که معتقدند هویت آنها به طور سنتی به جنسیت آنها مرتبط نیست. همه آنها ترنسجندر هستند و برخی از آنها خود را مرد یا زن نمی دانند.

افرادی که جنسیت آنها مذکر یا مؤنث نیست از اصطلاحات مختلفی برای توصیف خود استفاده می کنند   که یکی از رایج ترین آنها غیر باینری است. اصطلاحات دیگر عبارتند از  genderqueer ،  ander، bigender و  غیره . هیچ یک از این اصطلاحات دقیقاً به یک معنا نیستند – اما همه به تجربه ای از جنسیت اشاره می کنند که صرفاً مرد یا زن نیست.

حقایق و ایده های بیشتری در رابطه با این موضوع دارید؟ شما می خواهید نظرات و یافته های خود را به اشتراک بگذارید. یک الگوی اولیه انتخاب کنید و اطلاعات خود را خلاصه کنید.

Genderqueer Infographic