همیشه با تنظیم تمام جزئیات نمودار خود از جمله رنگ و انواع خط تقسیم، جریان ارائه خود را مطابقت دهید. نمودارها را به راحتی با Visual Paradigm Online ایجاد کنید. در این ویدیو نحوه تنظیم خط تقسیم نمودار در VP Online را مشاهده می کنید.

 

مرحله به شرح زیر است:

 1. نمودار خود را روی بوم انتخاب کنید
  نحوه تنظیم خط تقسیم نمودار
 2. روی تب “نمودار” در پانل سمت راست کلیک کنید
 3. اگر می‌خواهید نمودار ساده داشته باشید، تیک گزینه “split line” را بردارید
 4. در غیر این صورت، گزینه “split line” را روشن نگه دارید
 5. دوباره انواع “split line” را از dropbox انتخاب کنید
  نحوه تنظیم خط تقسیم نمودار
 6. رنگ “خط تقسیم” را دوباره انتخاب کنید تا با نوار نمودار مطابقت داشته باشد
 7. وقتی از ظاهر راضی هستید، نمودار را ذخیره کنید