انگیزه عامل اعمال، نیات و اهداف است. انگیزه یکی از مهم ترین دلایل پیشرفت در نظر گرفته می شود. این فرآیند شروع، هدایت و حفظ رفتار هدف گرا است. شما را وادار به عمل می کند، چه نوشیدن یک لیوان آب برای رفع تشنگی یا خواندن کتاب برای کسب دانش.

انگیزه بیرونی در مقابل انگیزه درونی

آیا انگیزه ای است که از بیرون فرد می آید (برونی) یا انگیزه ای که از درون فرد می آید (ذاتی)؟

 • بیرونی  – هدف شما تمرکز بر یک نتیجه است و نیازهای روانشناختی اولیه خود را برآورده نمی کند. در عوض، شامل مزایای بیرونی مانند پول، شهرت، قدرت و اجتناب از عواقب است.
 • درونی  – اهداف شما از درون می آیند و نتایج اهداف نیازهای اساسی روانشناختی شما را برای استقلال، شایستگی و روابط برآورده می کند.

انگیزه نتیجه تعامل بین عوامل خودآگاه و عوامل ناخودآگاه است. تسلط بر انگیزه، اجازه دادن به تمرین مستمر و آگاهانه، کلید دستیابی به سطوح بالای موفقیت است.

در اینجا روش های رایج برای افزایش انگیزه وجود دارد:

 • اهداف کوچک و قابل مشاهده را تعیین کنید
 • مثبت نگه دارید
 • تغذیه را حفظ کنید
 • کار عالی را تشخیص دهید
 • از فرآیند لذت ببرید
 • جشن گرفتن نتایج
 • خودتو به چالش بکش
 • به خودتان پاداش مناسب بدهید
 • استراحت کنید
 • سلامت باشید، سالم بمانید
 • تصویر بزرگ را ببینید و به اشتراک بگذارید