با ویرایش از طریق گفتگو، ظاهر نمودار (رنگ و سری داده ها) را به راحتی سفارشی کنید. با Visual Paradigm Online نمودارها را به راحتی ایجاد کنید. در این ویدیو نحوه ایجاد نمودار پروانه ای در VP Online را مشاهده می کنید.

مراحل به شرح زیر است:

  1.  روی پانل “بالای سمت چپ” کلیک کنید تا گفتگوی سری و داده ظاهر شود
  2. برای تغییر رنگ نمودار بر روی تب series کلیک کنید
    نحوه تغییر سری داده های نمودار
  3. با کلیک روی “داده” در گفتگو، برگه های داده را مشاهده کنید
  4. ترتیب نمایش داده ها را با کشیدن و رها کردن برگه های داده تغییر دهید
  5. حتما بعد از ویرایش روی save کلیک کنید