کارت های پانچ به شما امکان می دهند روندهای دوره ای را در داده ها نمایش دهید. نمودارها را به راحتی با Visual Paradigm Online ایجاد کنید. در این ویدیو نحوه ایجاد نمودار پانچ کارت در VP Online را مشاهده می کنید.

مراحل به شرح زیر است:

  1. روی پانل نمودارها در سمت چپ کلیک کنید و پانچ کارت نمودار را انتخاب کنید
    چگونه یک کارت پانچ بسازیم؟
  2. نمودار را به بوم خود بکشید و اندازه را تنظیم کنید
  3. روی پانل نمودار در سمت راست خود کلیک کنید و ویرایش داده ها را انتخاب کنید
  4. داده های قدیمی را با داده های خود جایگزین کنید
  5. سبک نمودار خود را با اضافه کردن رنگ و فونت نمودار ویرایش کنید
  6. نمودار خود را نهایی کنید و ذخیره کنید

به دنبال نمودار کارت پانچ هستید؟ روی پارادایم بصری آنلاین کلیک کنید !!!

(تمرین مسابقه فوتبال | کارت پانچ)

(روال خواندن | کارت پانچ)