نمودارهای متنوع همچنین می توانند برای نمایش بعد دوم در نمودار میله ای استفاده شوند. به هر نقطه داده، علاوه بر مقدار آن، وزنی نیز داده می شود که عرض نمودار میله ای را تعیین می کند. در این ویدیو نحوه ایجاد نمودار متغیر در VP Online را مشاهده می کنید.

مراحل به شرح زیر است؛

  1. روی نمودار کلیک کنید و نمودار متغیر را انتخاب کنید
    چگونه یک نمودار متنوع ایجاد کنیم؟
  2. روی ویرایش داده ها در پانل نمودار کلیک کنید
  3. داده های الگو را با داده های خود جایگزین کنید
  4. پس از تکمیل، می توانید (سبک/رنگ/فونت) نمودار خود را ویرایش کنید

اکنون می توانید شروع به ایجاد نمودار متنوع خود در InfoART کنید. اکنون امتحان کنید!!! در اینجا برخی از الگوهای نمودار متنوع است.

نمودار متغیر هزینه های نیروی کار در اروپا

نمودار متغیر هزینه کار اروپا