هنگام به اشتراک گذاری فلیپ بوک خود با دیگران، می توانید دیگران را فعال یا غیرفعال کنید تا PDF آثار شما را دانلود کنند. Flipbook خود را به راحتی با Visual Paradigm Online ایجاد کنید . در این ویدیو نحوه راه اندازی گزینه دانلود را مشاهده می کنید.

مراحل غیرفعال کردن گزینه دانلود به شرح زیر است:

  1. فعال بودن گزینه دانلود را تایید کنید
  2. اگر اینطور است، به پانل flipbook برگردید و روی “setting” کلیک کنید.
  3. کلیک کنید تا دکمه «نمایش دانلود PDF در نوار کنترل» را از حالت انتخاب خارج کنید
  4. گزینه دانلود باید غیرفعال باشد
    چگونه دانلود PDF را برای Flipbook خود غیرفعال کنیم