هنگامی که روی فلیپ بوک کار می کنید، می خواهید روی چندین صفحه کار کنید تا مطمئن شوید همه محتوا به یک سبک هستند.

InfoART پانل ناوبری راحت را در اختیار شما قرار می دهد. در این ویدیو می توانید نحوه حرکت بین صفحات در طراحی خود را مشاهده کنید.

دو روش زیر وجود دارد:

روش 1 (پیمایش از طریق پنل):

  1. دکمه صفحه را فشار دهید تا پانل صفحه باز شود
  2. روی تصویر کوچک صفحه کلیک کنید تا به صفحه دلخواه پیمایش کنید

روش 2 (پیمایش از طریق دکمه ها):

  1. به پایین صفحه نگاه کنید
  2. برای عبور از صفحات روی دکمه فلش چپ/راست کلیک کنید