کار بر روی پروژه های مختلف ممکن است منجر به ایجاد پیش نویس ها و طراحی های زیادی شود، یک پانل پروژه به خوبی سازماندهی شده برای صاف نگه داشتن گردش کار مهم است. نمودار را به راحتی با Visual Paradigm Online ایجاد کنید. در این ویدیو می توانید نحوه سازماندهی طرح های خود را در Project مشاهده کنید.

 

مراحل سازماندهی پروژه به شرح زیر است:

  1. روی فلش بالا سمت چپ کلیک کنید و “پروژه جدید” را انتخاب کنید
  2. عنوان پروژه جدید را وارد کنید و روی “ایجاد پروژه” کلیک کنید.
  3. به پانل اسناد بازگردید و روی منوی مورد کلیک کنید تا “انتقال به پروژه” را انتخاب کنید.
  4. پس از باز شدن پانل پروژه، عنوان پروژه مربوطه را انتخاب کنید
  5. به پانل اسناد پروژه مربوطه برگردید و سند سازماندهی شده را در داخل خواهید دید
    چگونه طرح های خود را در پروژه سازماندهی کنیم