PDF معمولا در برنامه ها یا دستگاه های مختلف استفاده می شود. وقتی متوجه شدیم که خطاهایی در ترتیب صفحه وجود دارد، به کمک ابزارهایی برای رفع آنها نیاز داریم. در این مورد، ویرایشگر PDF Visual Paradigm Online می تواند به شما در انجام بازآرایی کمک کند.

مرتب کردن مجدد صفحات در PDF

در ویرایشگر PDF، می‌توانیم دکمه «صفحه» را فشار داده و همه صفحات را به وضوح مشاهده کنیم.

صفحات در ویرایشگر به صورت افقی نشان داده می شوند، درست مانند پیش نمایش در سمت راست.
کوچک‌نمایی می‌تواند به ما در خواندن پیوسته آنها کمک کند.

زمانی که می خواهیم ترتیب صفحات را ویرایش کنیم، فقط باید صفحات را در موقعیت مورد نیاز خود بکشیم و رها کنیم.

نحوه مرتب کردن مجدد صفحات در PDF