برای ایجاد کتاب در Visual Paradigm Online، ممکن است نیاز به طراحی تصاویر یا متن هایی داشته باشید که اغلب در دو صفحه قرار می گیرند. یک تابع ترکیب صفحه وجود دارد که به شما امکان می دهد دو صفحه را به هم بچسبانید تا بتوانید صفحات طراحی خود را در کنار هم پیش نمایش کنید. اگر بخواهید صفحات ترکیبی را از هم جدا کنید چه؟ در اینجا یک گام سریع است که می توانید تنها با یک کلیک دو صفحه را تقسیم کنید.

1. در وسط صفحه طراحی، یک نماد خاکستری رنگی را مشاهده خواهید کرد. این یک نماد “Split” است که می توانید برای تقسیم دو صفحه ترکیبی به سادگی روی آن کلیک کنید.

2. پس از کلیک، صفحات به طور خودکار به عنوان دو صفحه جداگانه تقسیم می شوند. اگر می‌خواهید آن صفحات را دوباره ترکیب کنید، می‌توانید دوباره روی نماد خاکستری رنگ در وسط صفحه طراحی کلیک کنید.