هنگامی که نموداری با آیتم های زیادی دارید، ممکن است در تغییر نام اقلام در تغییر مقدار جرم با مشکل مواجه شوید. به همین دلیل است که ما تابع “یافتن و جایگزینی” را داریم تا بتوانید نام ها را به یکباره تغییر دهید. نمودار خود را به راحتی با Visual Paradigm Online ایجاد کنید . در این ویدیو می توانید نحوه استفاده از تابع ‘Find and Replace’ را در طراحی خود مشاهده کنید.

مراحل به شرح زیر است:

  1. روی نماد “ذره بین” در نوار منو کلیک کنید
  2. نام مورد «جاری» را در جعبه متن بالا و نام مورد «جدید» را در جعبه متن پایین وارد کنید.
  3. برای جایگزینی محتوای هر مورد، روی «جایگزینی» کلیک کنید
  4. برای جایگزینی محتوای انبوه، روی دکمه «جایگزینی همه» کلیک کنید
    نحوه استفاده از تابع "یافتن و جایگزینی"
  5. پس از جایگزینی مورد، مطمئن شوید که روی ذخیره کلیک کنید