تابلوهای حالت یک ابزار عالی برای انواع پروژه ها، از طراحی داخلی گرفته تا پروژه های تیمی، تا مد و حتی پروژه های مهندسی هستند. بنابراین، به هر حال تابلوی خلق و خوی چیست؟

تابلوی خلق و خوی چیست؟

تابلوی خلق و خوی مجموعه ای از تصاویر، رنگ ها، فونت ها و متن است تا به شما الهام بخشد و حال و هوای مورد نظرتان را تنظیم کند. می توانید از تابلوی خلق و خو استفاده کنید تا بفهمید چه احساساتی را می خواهید در مخاطب برانگیزید. این یک راه عالی برای پیگیری جایی است که می خواهید بروید. با پیشرفت پروژه، می توانید از آن برای حفظ برخی عناصر استفاده کنید. تابلوهای خلق و خوی همچنین می توانند به عنوان تابلوهای الهام بخش در هنگام مواجهه با مشکلات استفاده شوند.

ساختار هیئت خلق و خوی؟

طراحی تابلوی حالت یک چیز ثابت نیست. فرمت ها و برنامه های زیادی برای ایجاد تابلوهای خلق و خوی موجود است. ایجاد تابلوهای خلق و خوی بسیار شخصی است و به پروژه بستگی دارد. ممکن است متوجه شوید که یک فرمت برای یک پروژه مناسب است، در حالی که فرمت دیگر کاملاً نامناسب است.

  • به طراحی تابلوی خلق و خوی خود به عنوان یک عنصر در یک پازل یا دستور غذای سرهم نشده فکر کنید.
  • این شامل عناصری است که در کنار هم قرار می گیرند تا نسخه نهایی پروژه را تشکیل دهند.
  • تصاویر، فونت ها و سایر مطالبی را که مناسب پروژه شما هستند ترکیب کنید.
  • گاهی اوقات تصاویر متضاد ممکن است به درستی با یکدیگر کار کنند تا احساسات مورد نظر شما را جذب کنند.

Moodboard Infographic