هنگامی که فلیپ بوک را منتشر می کنید و پیش نمایش آن را مشاهده می کنید، می توانید بین صفحات فلیپ بوک پیمایش کنید تا طراحی و محتوای خود را بررسی کنید.

این دو راه برای کمک به درک آسان‌تر و پیمایش بین صفحات دارد، می‌توانید گوشه صفحه را بکشید یا روی فهرست صفحه کلیک کنید.

کشیدن گوشه صفحه

هنگامی که ماوس را روی گوشه صفحه قرار می دهید، می توانید گوشه صفحه را بکشید، می توانید صفحات جدید را از صفحات قدیمی بکشید. به این ترتیب می توانید آزادانه پیمایش بین صفحات را بکشید و کنترل کنید و احساس چرخش واقعی صفحه را شبیه سازی کنید.
بین صفحات در فلیپ بوک پیمایش کنید

روی لیست صفحه کلیک کنید

همچنین می‌توانید روی فهرست صفحه در سمت راست کلیک کنید تا صفحه دیگری نمایش داده شود. به این ترتیب، شما مجبور نیستید به صورت متوالی صفحات را ورق بزنید، می توانید به سرعت صفحات مختلف مورد نظر خود را نمایش دهید.