واقعاً واضح است که گرانبهاترین منبعی که همه ما داریم زمان است.» – استیو جابز

خط زمانی چیست؟

جدول زمانی راهی برای نمایش گرافیکی مجموعه ای از رویدادها به ترتیب زمانی است. برخی از جدول‌ها حتی به نسبت طول زمان ترسیم می‌شوند، در حالی که برخی دیگر صرفاً رویدادها را به ترتیب نشان می‌دهند. این به شما کمک می کند تا تاریخ، یک داستان، یک فرآیند یا هر شکل دیگری از توالی رویداد را که به ترتیب زمانی مرتب شده و در امتداد یک خط (معمولاً از چپ به راست یا از بالا به پایین کشیده می شود) نمایش داده شده بهتر درک کنید.

کارکرد اصلی یک جدول زمانی، انتقال اطلاعات در مورد زمان به منظور تحلیل یا ارائه داستان های تاریخی است.

اگر خط زمانی به مقیاس ترسیم شود، می‌توانیم به فاصله زمانی بین رویدادهای مختلف نگاه کنیم تا بفهمیم که رویداد چه زمانی رخ داده یا در شرف وقوع است، و بفهمیم که آیا رویدادها در آن دوره زمانی از هر الگوی پیروی می‌کنند یا خیر. نحوه توزیع رویداد در آن دوره زمانی

گاهی اوقات نمودارهای جدول زمانی با نمودارها ترکیب می شوند تا تغییرات کمی داده ها را در طول زمان نشان دهند و به طور فزاینده ای، خطوط زمانی در اینفوگرافیک ها با ترکیب متن و تصاویر گرافیکی برای ارائه بهتر نشان داده می شوند.

یک جدول زمانی برای مستندسازی برای هر نوع توسعه مفید است، تاریخچه ای قابل درک را ارائه می دهد و به بینندگان کمک می کند تا به سرعت گذشته و حال را درک کنند. توضیح می دهد که در یک دوره خاص یا برای یک رویداد خاص (موضوعات یا مفهوم، یک شخص و غیره) چه اتفاقی افتاده است، از اولین رویداد شروع می شود و در طول زمان به جلو می رود.

Nonprofit Fundraising Timeline