به طور غم انگیز، میلیون ها حیوان در سراسر جهان هر ماه از بین می روند یا رها می شوند. آیا این خبر برای شما تکان دهنده است؟ آیا می خواهید به آنها کمک کنید یا زندگی آنها را نجات دهید؟ مطمئناً می‌توانید یکی را بپذیرید! پذیرش حیوان خانگی فرآیندی است که مسئولیت حیوان خانگی رها شده یا رها شده توسط صاحب قبلی را به یک پناهگاه یا آژانس نجات می‌دهد.

پذیرش حیوانات از پناهگاه حیوانات محلی نیز مهم است. این پناهگاه ها برای نجات حیوانات از محیط های خشن، ارائه خدمات پزشکی از جمله واکسن و عقیم سازی تمام تلاش خود را می کنند. بنابراین، با پذیرش یک حیوان از پناهگاه، فضای بیشتری را برای آنها باز می کنید تا به نجات حیوانات بیشتری که نیاز دارند ادامه دهند.

در اینجا چند نکته برای پذیرش حیوان خانگی آورده شده است:

مراقبت از حیوانات همراه بسیار فراتر از تامین سرپناه، آب و غذا است. برای اطمینان از اینکه محیط شما برای حیوان خانگی شما مناسب است، آوردن حیوان خانگی مناسب به خانه نیاز به تحقیق، برنامه ریزی و بررسی دقیق دارد.

شخصیت و سبک زندگی شما و همچنین محدودیت هایی مانند محدودیت مکانی و زمان در خانه باید مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود چه نوع حیوان خانگی در خانواده شما مناسب است. انواع مختلف حیوانات خانگی را که برای شما مناسب تر هستند را مرور کنید و از امدادگر راهنمایی بخواهید – آنها بهترین انتخاب برای مشاوره تخصصی هستند!