با حقایق جالب در مورد باران آشنا شوید

  • باران چقدر طول می کشد تا به زمین برسد؟
    پاسخ : یک قطره باران کمی بیش از 2 دقیقه طول می کشد تا به زمین برسد.
  • آیا می دانستید که باران در سیارات دیگر رخ می دهد؟
    پاسخ : باران در سیارات دیگر منظومه شمسی ما رخ می دهد، اما با بارانی که در اینجا روی زمین تجربه می کنیم متفاوت است.
  • مرطوب ترین جای دنیا کجاست؟ پاسخ : کلمبیا با میانگین بارندگی سالانه 12892 میلی
    متر

درباره باران بیشتر کاوش و تحقیق کنید، این موضوع واقعاً جالبی است که می‌توانید به آن عمیق بپردازید. با ایجاد یک پوستر، ارائه اینفوگرافیک با Visual Paradigm Online، ایده‌تان را مشارکت دهید و به اشتراک بگذارید.

Rain Infographics