هنگامی که فلیپ بوک را منتشر می کنید و پیش نمایش آن را مشاهده می کنید، می توانید بین صفحات یک فلیپ بوک در یک صفحه یا دو صفحه حرکت کنید تا طراحی و محتوای خود را بررسی کنید.

با فشار دادن دکمه حالت صفحه در پایین پیش‌نمایش، می‌توانید بین حالت خودکار، تک صفحه یا دو صفحه جابجا شوید.

Visual Paradigm Online از حالت خودکار/تک/دو صفحه‌ای پشتیبانی می‌کند تا به شما کمک کند راحت صفحات را پیمایش کنید و بخوانید. شما می توانید با استفاده از حالت خودکار/تک/دو صفحه روی طرح خود تمرکز کنید، که به شما چشم انداز واضح تری از خلق فعلی شما می دهد.

کتاب تلنگر را در حالت تک صفحه ای/دو صفحه ای بخوانید