افزایش مستمر بار زباله به این معنی است که ما خیلی زودتر از حد انتظار از ظرفیت دفن زباله خارج می شویم. فضای موجود دفن زباله برای بسیاری از شهرها برای مدت طولانی دوام نخواهد آورد، اگر سطح زباله در سطوح فعلی افزایش یابد. مدیریت زباله های جامد شهری، زباله های ساختمانی، زباله های سمی و غیره بسیار ضروری شده است.

برای اجرای رویکرد 3R، همه مردم، جوامع و سازمان‌ها باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند – کاهش، استفاده مجدد، بازیافت.

این سه عبارت «R» یک جنبه حیاتی از زندگی پایدار هستند، زیرا هدف آنها به حداقل رساندن میزان زباله‌هایی است که باید دور بریزیم. کاهش استفاده مجدد بازیافت:

آسان است، واقعا!

  • میزان ضایعاتی که تولید می کنید را کاهش دهید.
  • قبل از تعویض آنها، تا جایی که می توانید از اقلام مجدد استفاده کنید.
  • هر جا که امکان پذیر است، اقلام را بازیافت کنید.

ما می توانیم با استفاده از مفاهیم 3 ‘R برای به حداقل رساندن فضای مورد نیاز برای محل های تخلیه برای دفع مواد زائد اقداماتی انجام دهیم.

Reduce Reuse Recycle Infographic