مهارت‌های نرم ترکیبی از مهارت‌های بین فردی، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، ویژگی‌های شخصیتی یا شخصیتی، نگرش، ذهنیت، ویژگی‌های حرفه‌ای، هوش اجتماعی و هوش هیجانی است که افراد را قادر می‌سازد تا محیط را کنترل کنند، با دیگران همکاری کنند، عملکرد خوبی داشته باشند و دستیابی به اهداف با تکمیل “مهارت های سخت”.

چرا مهارت های نرم مهم هستند؟

مهارت‌های نرم ویژگی‌هایی هستند که به شما امکان می‌دهند با دیگران به روش‌های مثبت ارتباط برقرار کنید. از آنجایی که بیشتر مشاغل نیاز به همکاری دارند، داشتن مهارت های نرم برای افزایش قابلیت استخدام و دنبال کردن حرفه رویایی خود بسیار مهم است.

حقایق سخت در مورد مهارت های نرم افزاری