هنگامی که ما در حال خواندن یک نمودار هستیم، ممکن است در مورد اینکه محتوا در مورد چیست و همچنین به کدام کلاس تعلق دارند دچار سردرگمی شویم. در این مورد، می‌توانیم کلیشه‌ای را روی آن اضافه کنیم. در این مقاله خواهید دانست که چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم.

چگونه یک کلیشه را مشخص کنیم

کلیشه معمولاً در جلوی عنوان نام قرار می گیرد.
اگر می‌خواهیم آنها را در خطوط مختلف قرار دهیم تا واضح‌تر شوند، می‌توانیم [Shift+Enter] را برای وارد کردن یک خط شکست وارد کنیم.

سپس کلیشه به وضوح کلاس آن کمک می کند. می تواند بارها با محتوای متفاوت در یک نمودار ظاهر شود.
خوب استفاده از کلیشه راه خوبی برای درک بیشتر مدل است.