زندگی‌های پرمشغله و محیط‌های کاری دیجیتالی در این محیط مدرن که ساعت‌های طولانی نشستن شبانه‌روزی را تشویق می‌کند (رانندگی از محل کار به خانه، نشستن پشت میز، تماشای جلوی مانیتور) باعث می‌شود بسیاری از افراد اولویت کمی برای ورزش قائل شوند. در حالی که بسیاری از مردم معتقدند ورزش راهی برای کاهش وزن است، اما علاوه بر کاهش وزن، نقش حیاتی در سلامت جسمانی نیز دارد.

پیاده روی داشته باشید  – از یک تلفن هوشمند با ویژگی گام شمار برای ثبت میزان راه رفتن خود استفاده کنید و برای دستیابی به بهترین اثر هر روز 10000 قدم پیاده روی کنید.

ایستادن در حین کار  – کارشناسان می گویند که ایستادن 50 درصد بیشتر از نشستن کالری مصرف می کند، بنابراین یک انسان 155 پوندی تنها با ایستادن، 50 کالری در ساعت می سوزاند.

کارشناسان می گویند هر هفته هدف شما باید حداقل 21⁄2 ساعت ورزش متوسط ​​تا شدید باشد. اشکالی ندارد که در طول روز و هفته خود در بلوک های 10 دقیقه ای یا بیشتر شرکت کنید.

در خانه فعال بمانید

در طول همه گیری COVID-19، اقدامات فاصله گذاری اجتماعی همه ما را ملزم می کند که در خانه بمانیم. در چنین شرایطی، مردم چگونه می‌توانند از نظر جسمی و ذهنی فعال باقی بمانند و در عین حال از خود و دیگران محافظت کنند؟

خانه خود را مرتب کنید  – راه دیگری برای اطمینان از اینکه در طول هفته مشغول هستید این است که به طور منظم خانه یا آپارتمان خود را تمیز کنید.

یوگا را روی تخت/زمین انجام دهید  – یوگا می تواند نشاط آور و همچنین آرامش بخش باشد. تعدادی حرکات یوگا وجود دارد که می توان به راحتی از روی تخت انجام داد.