وقتی فلیپ بوک را در پلتفرم های Visual Paradigm Online Flipbook Library منتشر می کنید، می توانید به راحتی فلیپ بوک خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. پس از اشتراک‌گذاری فلیپ بوک، می‌توانید آزادانه اشتراک‌گذاری را نیز کنترل کنید یا اشتراک‌گذاری آن را متوقف کنید.

اشتراک‌گذاری فلیپ بوک خود را با عموم متوقف کنید

  1. برای سازماندهی فلیپ بوک خود می توانید به Workspace، My Books بروید.

  2. سپس فلیپ بوکی را که می‌خواهید اشتراک‌گذاری آن متوقف شود، انتخاب کنید و روی دکمه تنظیمات اشتراک‌گذاری کلیک کنید تا تنظیمات را ویرایش کنید.

  3. در تنظیمات اشتراک‌گذاری، می‌توانید علامت اشتراک‌گذاری با انجمن را بردارید تا اشتراک‌گذاری فلیپ بوک خود را لغو کنید

    اشتراک‌گذاری فلیپ بوک با عموم را متوقف کنید

نکات

وقتی اشتراک‌گذاری فلیپ بوک خود را متوقف می‌کنید، فلیپ بوک شما در پلتفرم‌های Visual Paradigm Online Flipbook Library نشان داده نمی‌شود و دیگران نمی‌توانند فلیپ بوک شما را در اینترنت پیدا کنند.

اگر نظر خود را تغییر دادید، به سادگی دکمه اشتراک‌گذاری با انجمن را بررسی کنید تا فلیپ بوک خود را دوباره به اشتراک بگذارید.