LinkedIn، یک پلتفرم اجتماعی کسب و کار، نظرسنجی را انجام داد که مهارت‌های نرم و سختی را که جویندگان کار تا سال 2020 بیشتر به آن نیاز دارند، تجزیه و تحلیل کرد. این نظرسنجی داده‌های بیش از 660 میلیون حرفه‌ای و بیش از 20 میلیون درخواست استخدام را تجزیه و تحلیل کرد تا به پنج نرم افزار و 10 مورد سخت برسید. مهارت هایی که جویندگان کار باید تا سال 2020 داشته باشند.

10 مهارت سخت

The soft skills employers will need most in 2020

5 مهارت برتر

مهارت های سخت در مقابل مهارت های نرم

مهارت‌های سخت  معمولاً از طریق آموزش یا آموزش خاص به دست می‌آیند. آنها شامل توانایی هایی مانند نحوه استفاده از تجهیزات خاص، نرم افزار یا ابزارهای دیگر هستند.

مهارت‌های نرم  اغلب به‌عنوان ویژگی‌های شخصیتی در نظر گرفته می‌شوند که افراد در طول زندگی خود به آن‌ها دست می‌یابند، مانند ویژگی‌هایی که برای برقراری ارتباط با دیگران یا حل مشکلات لازم است. به عبارت دیگر، مهارت های سخت را می توان به عنوان دانش فنی که دارید، در حالی که مهارت های نرم را می توان به عنوان ویژگی های رفتاری در محیط کار تعریف کرد.