شایستگی‌های فرا استعدادهایی هستند که همه جنبه‌های زندگی را آموزش می‌دهند و ظرفیت توسعه سایر شایستگی‌ها را کنترل می‌کنند. از خودآگاهی تا اعتماد به نفس، از تفکر منطقی تا همدلی، چندین متا مهارت متمایز وجود دارد. می توانید ببینید که چرا آنها بسیار مهم هستند.

یکی از متا مهارت‌ها برتر است: توانایی یادگیری. دانستن نحوه یادگیری همان چیزی است که همه چیز را قادر می سازد تا شروع به شکل گیری کند، و ظرفیت ما برای یادگیری نیز به بهبود سایر مهارت های متا کمک می کند. هر یک از اینها را می‌توان مهارت‌های نرم نامید، اما در کل فقط مهارت‌های نرم نیستند. هوش مصنوعی و اتوماسیون تقاضا برای متخصصان را کاهش می دهد و با یادگیری این مهارت ها شما را در دنیای خودکار قوی تر می کند.

بسیاری از متا مهارت ها وجود دارند، اما برای رقابتی ماندن در دنیای مدرن، احساس، دیدن، تصور کردن، خلق کردن و یادگیری احتمالاً از همه مهمتر است.

  • احساس استعداد شهود، همدلی و هوش هیجانی است.
  • دیدن مهارت دیدن تصویر بزرگ، تفکر جامع، تفکر در سیستم های کامل است.
  • رویاپردازی مهارت تخیل کاربردی است که شما را به یک دانشمند یا هنرمند بزرگ تبدیل می کند یا هر نقشی را ایفا می کند که در آن به نوآوری امتیاز داده می شود.
  • ساختن مجموعه مهارت طراحی و تفکر طراحی است – ایفای نقشی که به هنر بستگی دارد.
  • یادگیری مهارت خودآموزی است که به شما امکان می دهد قدرت چهار استعداد دیگر خود را افزایش دهید.

The 5 Metaskills Infographic