«بدون شک هوش هیجانی کمیاب‌تر از هوشمندی کتاب است، اما تجربه من می‌گوید که در واقع در ساختن یک رهبر مهم‌تر است. شما فقط نمی توانید آن را نادیده بگیرید.»

– جک ولش، رئیس جنرال الکتریک، در گفتگو با وال استریت ژورنال

نشانه های هوش هیجانی پایین

Signs of Low Emotional Intelligence