خوشبختی اصطلاحی به نظر می رسد که به اندازه کافی ساده است. یعنی احساس خوب؛ این چیزی است که فقط با دیدن آن می توانید بدانید. با این حال، توصیفات متنوعی در مورد اینکه خوشبختی چیست، وجود دارد.

چه چیزی خوشبختی شما را تعیین می کند؟ این رقم حساب پس انداز شماست؟ بسیاری از ما تصمیم می گیریم که برای شاد بودن به چه چیزی نیاز داریم و تصمیم می گیریم که وقتی به هدف خاصی رسیدیم، خوشحال خواهیم شد. واقعا درسته؟ شادی مفهومی پیچیده است و اطلاعات متناقض زیادی در مورد نحوه ایجاد و حفظ آن وجود دارد. در مورد موضوع تحقیق کنید و ایده های خود را به اشتراک بگذارید.

چند واقعیت جالب در مورد شادی:

  • شادی از قلب شما محافظت می کند
  • شادی سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می کند
  • شادی با استرس مبارزه می کند
  • افراد شاد درد و رنج کمتری دارند
  • شادی با بیماری و ناتوانی مبارزه می کند
  • خوشبختی عمر ما را طولانی می کند