همه ما خیلی سرمان شلوغ است. هر روز می گوییم و می شنویم:

 • من خیلی گرفتار هستم!
 • من خیلی مشغول کارم هستم.
 • خانواده ام مرا مشغول می کنند.

کار ما همیشه هر روز در حال انباشته شدن است و زمان کافی برای انجام وظایف خود نداریم. مشغله کاری می تواند ما را از سازنده بودن و تصمیم گیری های مهم باز دارد. بنابراین، زمان با ارزش است – کالایی که هیچ کس نمی تواند بیشتر بخرد! چرا اکنون کارایی خود را به حداکثر نمی رسانیم؟ بیایید اقداماتی انجام دهیم و از شر استراتژی های ناکارآمد خلاص شویم.

در اینجا چند نکته برای صرفه جویی در زمان آورده شده است:

 • قانون 20/80 – با انجام کارهای کمتر، اما تمرکز بر روی موارد مهم، دستور کار را ساده کنید و کارهای مهم یا فوری را زودتر انجام دهید.
 • وظایف را محول کنید – اگر شخص دیگری انجام می دهد، آن را محول کنید.
 • روی یک کار یا پروژه واحد تمرکز کنید و ابتدا آن را انجام دهید. تا حد امکان از انجام چندین کار اجتناب کنید
 • از جلسات خودداری کنید
 • از گفتگوی طولانی در محل کار خودداری کنید
 • نه گفتن را یاد بگیر
 • برنامه خود را برنامه ریزی کنید
 • زمان را در ایمیل ها و رسانه های اجتماعی محدود کنید.