پکیج چیست؟

بسته ها در زبان مدل سازی یکپارچه برای گروه بندی عناصر و ارائه فضای نام برای عناصر گروه بندی شده استفاده می شوند. یک بسته می تواند حاوی بسته های دیگری باشد، بنابراین یک سازماندهی سلسله مراتبی از بسته ها را فراهم می کند.

تقریباً تمام عناصر UML را می توان در بسته ها گروه بندی کرد. بنابراین، کلاس‌ها، اشیاء، موارد استفاده، مؤلفه‌ها، گره‌ها، نمونه‌های گره و غیره را می‌توان در بسته‌ها سازماندهی کرد، بنابراین سازماندهی عناصر بی‌شمار موجود در یک مدل UML دنیای واقعی را قابل مدیریت می‌کند.

در این مثال، یک بسته حاوی نمودار کلاس وجود دارد.

 

الگوی نمودار کلاس: نمودار کلاس - کلاس در یک بسته (ایرلاین) (ایجاد شده توسط سازنده نمودار کلاس Diagrams)

نمودار بسته در UML چیست؟

سیستم های بزرگ چالش های ویژه ای را ایجاد می کنند. ترسیم مدل یک کلاس برای یک سیستم بزرگ برای آن بزرگتر از آن است که آن را درک کند. ارتباطات بین کلاس ها بسیار زیاد است که قابل درک نیست. یک تکنیک مفید برای مقابله با این مشکل بسته UML است. بسته‌ها در زبان مدل‌سازی متحد کمک می‌کنند.

  1. برای گروه بندی عناصر
  2. برای ارائه یک فضای نام برای عناصر گروه بندی شده
  3. یک بسته ممکن است حاوی بسته های دیگری باشد، بنابراین سازماندهی سلسله مراتبی بسته ها را فراهم می کند.
  4. عناصر UML را می توان در بسته ها گروه بندی کرد.

بنابراین، یک نمودار بسته، یک نمودار ساختار، آرایش و سازماندهی عناصر مدل را در یک پروژه متوسط ​​تا بزرگ نشان می دهد. نمودارهای بسته می توانند ساختار و وابستگی های بین زیرسیستم ها یا ماژول ها را نشان دهند و نماهای مختلف یک سیستم را نشان دهند، به عنوان مثال، به عنوان یک برنامه چند لایه (معروف به چند لایه) – یک مدل کاربردی چند لایه.

نمونه های نمودار بسته

نمودار بسته آرایش و سازماندهی عناصر مدل را در پروژه مقیاس متوسط ​​تا بزرگ نشان می دهد که می تواند برای نشان دادن ساختار و وابستگی بین زیر سیستم ها یا ماژول ها استفاده شود.

نمونه نمودار بسته

 

نمونه های بیشتر نمودار بسته UML

برنامه لایه ای

سیستم معاملات سهام
سیستم فروش بلیط
سیستم تجاری عمومی