Zdolność do dokładnego wchłaniania i odbierania wiadomości podczas procesu komunikacji nazywana jest słuchaniem. Komunikacja może mieć miejsce tylko wtedy, gdy słuchacz w pełni i aktywnie słucha i trzyma wiadomość. Jeśli nie masz umiejętności skutecznego słuchania, komunikat łatwo może zostać źle zinterpretowany, proces komunikacji załamie się, a nadawca poczuje się sfrustrowany.

Słuchanie a słyszenie

Słuch jest po prostu aktem wyczuwania dźwięku przez ucho. Jeśli nie masz upośledzenia słuchu, słuch może się zdarzyć w naturalny sposób. Jednak słuchanie jest czymś, co świadomie wybierasz. Słuchanie piosenki wymaga koncentracji, aby mózg mógł przetworzyć znaczenie słów i zdań.

Dlaczego słuchanie jest ważne?

Słuchanie jest tak ważne, że wielu czołowych pracodawców oferuje naukę umiejętności słuchania. Nie jest to zaskakujące, gdy uznasz, że skuteczne umiejętności słuchania mogą prowadzić do większej lojalności klientów, mniejszej liczby niepowodzeń, większej produktywności, a także większej wymiany wiedzy, co skutkuje bardziej pomysłową pracą.

Oto kilka oferowanych wskazówek

  • Stań twarzą do rozmówcy i miej oko w kontakcie.
  • Uważaj, ale zrelaksuj się.
  • Wsłuchaj się w słowa i wyobraź sobie, co chce powiedzieć mówca.
  • Bądź otwarty. Nie przeszkadzaj ani nie wymuszaj własnego „rozwiązania”
  • Spróbuj poczuć to, co czuje rozmówca.
  • Poczekaj, aż mówca zatrzyma się, aby zadać pytania wyjaśniające.

Infographic template: 10 Steps To Effective Listening Infographic (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)